Konkordato Komiserinin Görevleri

 KONKORDATO KOMİSERİNİN GÖREVLERİ A-GEÇİCİ MÜHLETTE: 1-Gecici mühlet kararı ile (Geçici Konkordato) Komiseri görevlendirmesi yapıldıktan sonra  öncelikle borçlunun adresine gidilerek ilk toplantı yapılmalıdır. Toplantıda borçlunun yetkilisi, mali  müşaviri  ve avukatının hazır bulunması çok faydalı olacaktır. Ayrıca konkordato dosyasının bir örneğinin  hazırlanarak komisere verilmesi sağlanmalıdır. Bu toplantıda borçlu tanınmaya çalışılmalıdır. Yasadan kaynaklı yükümlülükleri hakkında borçluya gerekli talimatlar […]