Konkordato Komiserliği

A-GEÇİCİ MÜHLETTE: 1-Komiser olarak görevlendirildikten sonra ivedi olarak borçlunun adresine gidilerek ilk toplantı yapılmalıdır. Toplantıda borçlunun yetkilisi, mali  müşaviri  ve avukatının hazır olması çok faydalı olacaktır. Ayrıca konkordato dosyasının bir örneğinin bu toplantıya kadar hazırlanarak komiserlere verilmesi sağlanmalıdır. Bu toplantıda borçlu tanınmaya çalışılmalıdır. Toplantıda borçluya gerekli talimatlar verilmeli, ihtaratlar yapılmalıdır. Borçlunun harcama limitleri belirlenmeli, banka […]