Trafik kazası Avukatı Ankara

Trafik kazası Avukatı AnkaraFeridun Çakır Hukuk bürosu Trafik kazası Avukatı Ankara olarak görüşümüz; Trafik kazaları ülkemizin uzun seneler en büyük sorunu olmuştur. Trafik Kazaları sonucu ölüm ve yaralanma sebebiyle trafik kazası tazminat davası açmadan önce araç sahibi ya da araç işleteninin araç ya da gayrimenkullerine ”ihtiyati tedbir” konulması önem arz etmektedir.

Ayrıca Ankara trafik kazası avukatlarının aşağıda belirtilen madde olarak saydığımız delilleri toplanması ve Mahkemeye sunması durumunda yargılamanın lehe seyretmesi mümkündür;

 • Trafik kazası tespit tutanağı,/li>
 • Sürücü ve olayın tanıklarının ifadeleri,
 • Karakol tutanağı,
 • Varsa Alkol raporu,
 • Kazaya karışan Araçların ruhsat fotokopileri,
 • Sürücü ehliyet ve nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Kazaya karışan araçların plakası
 • Varsa araç işleteninin ad ve adresi,
 • Araçların Sigorta poliçeleri,
 • Savcılık iddianamesi fotokopisi,

TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI AVUKATININ TAZMİNAT DAVASI AÇABİLMESİ İÇİN;

 • Otopsi raporu,
 • Ölenin işi, kazancı ve öğrenim du­rumu hakkında bilgi-belgeler,
 • Destekten yoksun kalan aile kişileri hakkındaki bilgi ve belgeler
 • Yaralanan ya da ölenin (hastanede ölüm) tedavi giderlerini ispata yarar bilgi ve belgeler
 • Kazada ölenler olmuşsa Cenaze ve defin giderlerine ilişkin belgeler

TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA HALİNDE TRAFİK KAZALARI AVUKATLARININ TAZMİNAT DAVASI AÇABİLMEK İÇİN;

 • Geçici ya da kesin Adli Rapor,
 • Hastane tedavi belgeleri ve tedaviye ilişkin tüm harcama belgeleri

TRAFİK KAZALARINDA KUSURUN TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Ölümlü Trafik kazası avukatları Ankara görüşüne göre; Kusur, tazminatın miktarını belirlemektedir. Kusur arttıkça tazminat ta doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu sebeple Mahkemece öncelikle kusur durumu açığa kavuşturulmalıdır.

Bu amaçla; Trafik Kazası tespit tutanağı, Savcılık Hazırlık ve Takipsizlik dosyası, Ceza mahkemesinde yer alan maddi olguları kanıtlayan her çeşit belge titizlikle incelenir ve olayın görgü şahitleri dinlenir.

Araç İşletenin Sorumluğunu Düzenleyen KTK 85. 86. Maddelerine Göre; Kazanın Bir Mücbir Sebepten Veya Zarar Görenin Veya Bir Üçüncü Kişinin Ağır Kusurundan İleri Gelmesi Durumunda İşletenin Sorumluluğundan Bahsedilemeyecektir.

Bu durumda trafik kazası avukatının itirazı ile işletenin sorumluluğu sona erebilecektir.

Gerek Kaza Tespit Tutanağındaki Gerekse Ceza Dosyasındaki Kusur Oranları Çeliştiğinde Mahkemece Yeniden Kusur Tespiti Yapılmalıdır.

Ayrıca Yüksek Yargıtay’ın da Kararlarında Altını Çizdiği Üzere Maluliyet Oranının Kesin Olarak Tespiti Gerektiği Gibi Karara En Yakın Tarihte Tespit Edilmesi Gerekir.

Trafik kazasında Maluliyet oranının kesin olarak tespiti için Ankara Trafik kazası Avukatı da talebi ile dosyanın Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’na gönderilmesi gerekebilir.

Yargıtay kararları da o doğrultudadır ki; maluliyet durumu kesin olarak belirlenmeden manevi tazminata hükmedilemez. (Yargıtay 11. H.D. 2001/5265 E.,2001/7171 K.,25.9.2001 tarih karar)

Kusur durumu açıklığa kavuştuğunda ölümlü trafik kazası avukatlarının da talebiyle maddi ve manevi tazminat hesabının yapılabilmesi için dosya hesap bilirkişisine tevdi edilir.

Hesap bilirkişisi kusur raporları ve dosyaya sunulmakta olan belgeler doğrultusunda tazminat hesaplaması yapar.

Taraflara rapora karşı beyanda bulunmak üzere iki hafta kesin süre verilir. Trafik kazası Avukatı Ankara tarafından Rapora itiraz olursa hakim yeniden değerlendirme yaparak gerekirse ek rapor ya da ayrı bir bilirkişi incelemesine karar verebilir.

“Hakim, bilirkişi raporunu yetersiz bulursa, bu raporların bağdaştırılması (telifi ) için değil, ne var ki , özel bilgiyi gerektiren bir husus söz konusu olduğu için , mahkemece yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırılarak , sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekir. ( Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 12.04.1974 Esas 1970/4-261 Karar 1974/392, Osman Kiper 93 )

“ Mahkemenin gerek itiraz üzerine gerekse direk olarak ikinci bir bilirkişi incelemesi yaptırması, ilk raporun hüküm verilmeye yeterli olmadığının mahkemece kabul edilmiş manasına geleceğinden, bu sebeple ilk rapora dayalı hüküm usul yasaya aykırıdır. Tazminat sorumluluğuna hükmeden önce uzmanlıkları tartışmasız bilirkişilere gerekli inceleme yaptırılmalıdır.