Ankara sigorta Avukatı

Ankara sigorta avukatıAnkara sigorta Avukatı, genel anlamı ile kişilerin karşılaşacakları zararı veya meydana gelecek olayların ekonomik neticelerini belli bir bedel karşılığında kendilerini korumak amacı ile devrettiği anlaşmadır.

Genel manası ile sigorta doğabilecek olan veya karşılaşma ihtimali bulunan olumsuzluklar karşı kendisini koruma yöntemidir. Sigorta Hukuku genel itibari ile Türk Ticaret Kanunun içinde incelenmekte olup sigorta firmaları ile sigortalılar arasındaki ihtilaflar ve düzenlemeleri içermektedir.

Sigorta Kanunu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Sigorta Hukuku alt başlığında incelenmektedir. İlgili Kanunun 1401 ve 1535 maddeleri arasında düzenlenmektedir. Bu yasanın dışında özel olarak düzenlenmiş olan Sigortacılık Kanunu ve yönetmelikler bulunur.

Ankara Sigorta Avukatı Hizmetlerimiz

Avukatlık mesleğinde okul döneminde tıp fakülteleri gibi bir ihtisaslaşma söz konusu olmayıp, hukuk fakültesinden mezun olan ve avukatlık mesleğini ifa eden herkes hukukun bütün alanlarında görev almaktadır. Fakat iş deneyimine ya da bireysel yatkınlığına bağlı şekilde herhangi bir hukuk alanında çalışmasını sürdürme avukatın tercihidir. Bu sebeple sigorta avukatı olarak tabir edebileceğimiz avukat, sigorta hukukuna hakim olan ve bu alanda çalışmalar yürütmekte olan avukattır. Uzman bir sigorta avukatı ile davalarınızda temsil edilmek önerilir.

Sigorta Davaları

 • Sigorta davaları çeşitlilik göstermekle beraber uygulamada genel itibari ile karşımıza çıkan birkaç dava şu biçimdedir;
 • Doğal afetler (sel, deprem ) ya da yangın vs. sebebiyle uğranılan zarar nedeniyle tazminat davaları
 • Sigorta protokolünden kaynaklı olarak açılacak davalar (fesih, protokol eksiklikleri vs),
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat davaları,
 • Sağlık ve hayat sigortalarına ilişkin yaşanan uyuşmazlıklar sebebiyle açılacak davalar
 • Sigorta ile alakalı alacak ve tazminat davaları
 • Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri
 • Yönetim kurulu üyesi sigorta problemleri
 • Yangın sigortası davaları
 • Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
 • Tıbbi malpraktis davaları
 • Ferdi Kazalara ilişkin davalar
 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar

Ankara’da faaliyette bulunan Feridun Çakır Hukuk Bürosu, sigorta firmaları ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her çeşit hukuki hizmeti vermektedirler. Feridun Çakır Hukuk Bürosu sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, sigortacıları, tazminat talep eden özel/tüzel bireyleri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir.

Feridun Çakır Hukuk Bürosu sigorta hukuku konusunda edindiği tecrübe ve bilgiler çerçevesinde, sigorta ve tazminat ve alacak davalarında hayat ve maluliyet sigortası davaları, trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri, ölümlü trafik kazası tazminat davaları, yönetim kurulu üyesi sigorta problemleri, yangın sigortası davaları, kasko, havacılık ve deniz Sigortası uyuşmazlıkları, tıbbi malpraktis davaları, ferdi Kazalara ilişkin davalarda müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak amacıyla hukuki destek vermektedirler.

Yaşanılan bir trafik kazasında ölüm ya da yaralanmanın meydana geldiği durumlarda kaza sebebi ile mağdur olan bireylerin araç sürücüsüne dava açmayı istememesi durumunda sigorta şirketine bir dava açmaları mümkün olabilmektedir.

Trafik kazası sebebi ile mağdur olan bireylerin araç sürücüsüne karşı bir dava açmak istememesi pek çok farklı sebep sebebi ile mümkün olabilmektedir. İlk olarak araç sürücüsünü tanımakta olan kişiler araç sürücüne yüksek miktarlarda bir tazminat yüküne mahkum etmek istemeyebilir. Yaşanılan kazalarda ve özellikle ölümlü kazalarda mahkemenin kara vermiş olduğu yüksek miktarlı tazminatları araç sürücüleri karşılamayabilmektedir. Bu sebepler ile araç sürücüsüne dava açılmadan yalnızca sigorta firmalarına dava açılması ve zararın bu biçimde tazmin edilmesi mümkün olabilmektedir.

Bu konu da Karayolları Trafik Kanunun 97’nci maddesinde belirtilen hükümlere göre, “Zarar gören, mecburi mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde direk olarak doğruya sigortacıya dava da açabilir.” ifadesi yer almaktadır.

Tüm hukuk davalarında olduğu gibi sigorta davalarında da profesyonel Ankara sigorta avukatı kadrosu ile hizmet sunan Feridun Çakır Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.